Història

L’Escola de Dansa Artis, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, va ser fundada l’any 1947 per la ballarina reusenca Enriqueta Prats. Des de ben aviat es va començar a impartir dansa clàssica i ja el 1947 es va participar en el II Festival de Primavera, organitzat pel Teatre Fortuny, per bé que el primer festival de l’escola es va celebrar l’any 1949 al Saló de “El Círcol”. Amb el pas dels anys es va anar ampliant el planter de professors així com la gamma d’activitats ofertada fins arribar a l’actualitat, en què s’imparteixen un total de nou estils de dansa. Enriqueta Prats va deixar l’escola amb motiu de la celebració del 50è aniversari de l’Artis (1997) i la va traspassar a una de les seves alumnes, que en aquell moment ja exercia de professora, M. Pilar Sanz. Va ser així com M.Pilar Sanz es va fer càrrec de la direcció de l’escola fins avui.

Una altra de les persones que han estat molt importants per l’escola és la Roser Prats, actual directora de l’Escola de Dansa Artis de Tarragona i professora durant molts anys a l’Escola de Dansa Artis de Reus. Ella, juntament amb Enriqueta Prats, va ser qui va inculcar la passió per la dansa a diverses generacions d’alumnes.

I és que l’Artis perviu encara avui en la memòria col·lectiva de molts reusencs i reusenques que han passat per les seves aules o que han tingut alguna relació amb l’escola, cosa que l’ha convertit en un referent, tant per la província de Tarragona com per Catalunya. No en va, moltes de les actuals directores de les escoles de dansa que hi ha en les comarques tarragonines s’han format a l’Artis.

Actualment l’Artis forma part de la Coordinadora de Dansa de Reus (que presideix M.Pilar Sanz) i alguns dels seus professors són membres de l’Associació de Professors de les Comarques de Tarragona.